#Top 10 Xiaomi Mobiles Under 5000Price
1 Xiaomi Mi 4 white 16 GB 4,990.00